Monthly Archives: April 2016

kivaari

Kivääriaseet

Kivääri on varmasti yksi tunnetuimmista asetyypeistä meillä Suomessakin. Kivääri on jo melkeinpä antiikkinen ase, sillä sen juuret juontavat  jo n. 1500-luvulle, kun musketit tulivat käyttöön. Tänään perehdymme hieman kiväärin eri käyttötarkoituksiin sekä rakenteeseen aivan yleisestikin.

 

Kiväärin rakenne

Kiväärin piippu on pidempi perinteiseen asemalliin verrattuna. Tukki on valmistettu puusta ja yleisesti ottaen se on piippuosaa lyhyempi. Suusta ladattavien kiväärimallien käyttö on vähentynyt ja tätä nykyä näkee enmmän kaasumäntälukkoja tai puoliautomaatti-kivääreitä sekä erityisesti pulttilukkoa.

Kiväärin käyttö

Sota-aseena kivääriä on käytetty melkeinpä sen keksimisestä lähtien. Suomen sodissa on sodittu nimenomaan Mosin Nagant -merkkisillä kivääreillä. Jos olet joskus kuullut sanat “Lottakivääri”, “Pystykorva” tai “Ukko-Pekka”, ovat ne nimenomaan tämän belgialais-venäläisen valmistajan tuotoksia. Ukko-Pekkaa käytettiin Suomen armeijassa aina 1970-luvulla, kunnes sen tilalle tuli rynnäkkökivääri.

Suomessa kivääriä käytetään erittäin paljon nimenomaan metsästyksessä ja sillä ammutaan kaikentyyppisiä riistaeläimiä. Metsästyskivääreitä on kahdenlaisia. Pienemmän kaliiperin kivääreillä ammutaan lähinnä pienikokoisia lintuja, mutta suurikaliiperiset kiväärit sopivat paremmin suurien eläinten, kuten hirvien, metsästykseen.

Ilmakivääriä taas käytetään lähinnä harrastusmielessä tapahtuvassa ammunnassa, kuten myös pienoiskivääriä.

ase

Aselupa meillä ja muualla

Aselupa on aihe, joka on herättänyt kysymyksiä ja mielipiteitä niin puolesta kuin vastaan etenkin nykyaikana, kun ympäri maailmaa tapahtuvat tragediat laittavat ihmiset pohtimaan omaa turvallisuuttaan.

Suomen aselupakäytäntö

Suomessa aseen hallussapitoon tarvitaan yhä erillinen lupa ja hakijan tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensinnäkin aseen haltijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänen tulee olla sekä fyysisesti että henkisesti kykenevä pitämään hallussaan ampuma-asetta. Tämä tarkoittaa sitä, että mielenterveyden ongelmat, päihdeongelmat tai rikollistausta saattavat estää hakijaa hankkimasta asetta.

Hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa ja prosessiin kuuluu myös esimerkiksi soveltuvuustesti. Kun hakemus hyväksytään, hakija saa luvan hankki aseen ja tämä lupa on voimassa kuusi kuukautta. Aseen hankittuaan hänen tulee esittää se poliisille, joka tarkistaa, että ase on vallitsevien ehtojen mukainen. Yleisellä paikalla asetta ei saa kantaa missään päin Suomea, vaan ne saavat olla mukana vain alueilla, joihin yleisö ei pääse. Aseen haltija ei voi säilyttää asetta miten tahansa asunnossaankaan. vaan se tulee pitää lukitussa tilassa, josta sitä ei pystytä anastamaan.

Aseenkanto-oikeus

Aseenkannolla tarkoitetaan aseen kantamista julkisilla paikoilla. Suomessa tätä säädöstä ei ole erikseen, vaan se sisältyy aselupaan ja noudattaa aseluvan ehtoja. Yhdysvalloissa taas asia on toinen, sillä siellä osavaltiosta riippuen asetta voidaan kantaa huoletta vaikkapa kadulla. Viime vuosien tapahtumien jälkeen tästäkin asiasta on kiistelty Jenkeissä, mutta muutoksia ei ole näkynyt ja kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja omistamaan ja kantamaan aseita.