ase

Aseiden määrä Suomessa

Aseiden määrä eri maissa on jatkuvasti esillä useissa medioissa. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan ja väittely asiasta käy välillä hyvinkin kuumana. Haluamme nyt lyödä vähän faktoja pöytään ja kertoa todellisen tilanteen aseiden määrästä, ensisijaisesti Suomessa, mutta myös hiukkasen valottaen maailmanlaajuista tilannetta aseiden määrän osalta. Suomen sijoitus maailmantilastossa on suhteellisen hälyttävä, yli 1,6 miljoonaa rekisteröityä asetta ovat tuoneet Suomelle maailman kolmannen sijan aseiden määrässä. Tämä on suhteellisen iso luku siihen nähden minkä kokoinen asukaspohja meillä täällä Suomessa on!  Suomea enemmän aseita on vain Yhdysvalloissa ja Jemenissä.  Toinen näkökulma aseiden määrään on se että tutkimuksen luvut todennäköisesti perustuvat vuosia vanhoihin arvioihin, jotka ovat osoittautuneet liian suuriksi. Sitten lukuihin on pistetty hieman varmuuslisää. Oikeaa aseiden määrää on siis todella vaikea mennä varmasti sanomaan. Oli asia niin tai näin, Suomessa on aseita keskivertoa enemmän kuin muissa Läntisen Euroopan maissa henkilöä kohden. Myönteistä Suomen asiassa on se että Suomessa lähes kaikki aseet näkyvät viranomaisten rekisterissä, eli laittomia aseita ei Suomessa ole läheskään niin paljon kuin muissa maissa. Toinen myönteiseksi määriteltävä asia on syy miksi Suomessa on niin paljon aseita. Suurta määrää selittää osaltaan Suomen metsästyskulttuuri. Valtaosa rekisteröidyistä aseista on metsästysaseita, haulikoita ja pitkiä kivääreitä, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa joissa aseet hankitaan lähinnä itsepuolustukseksi tai keräilyä varten. Aseiden määrä on kuitenkin kokoajan tasaisesti laskemassa ja suurimpana syynä pidetään tiukentunutta lainsäädäntöä ja kalliimpia lupia jotka kummatkin ovat jo vaikuttaneet aseiden määrään. Uusia aselupia myönnetään noin puolet huippuvuosista. Lupien menettäminen tapahtuu myös entistä helpommin, esimerkiksi väkivaltarikosten takia tai jos henkilön nimi alkaa esiintyä usein poliisin rekistereissä. Aseenkantolupien  tiukentuminen tapahtui Suomessa koulusurmien jälkeen, joka on osaltaan karsi tietyntyyppisiä hakijoita jo hakuvaiheessa pois. Vaikka Suomessa on paljon aseita henkilömäärään nähden, niin aseiden osuus tehtyihin henkirikoksiin nähden on pieni. Perinteinen ase henkirikoksissa Suomessa on edelleen teräase ja henkirikos tapahtuu useimmiten ns.miesten känniporukassa. Alueellisesti aseita on Suomessa eniten Pohjois-Suomessa ja toinen asekannaltaan suuri alue on Ahvenanmaa. Vähän aseita taas on Etelä-Suomessa. Aseiden säilytys ja sen lainsääädäntö ovatkin asioita joihin tulisi kiinnitää entistä enemmän huomiota. Jokaisella aseluvan omistajalla tulisi olla kotonaan asekaappi, jossa säilyttää aseet turvallisesti .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *