ydinaseet

Strategiset ja taktiset ydinaseet

Ydinaseita on monia erilaisia ja niin on myös niiden käyttötarkoituksiakin. Vaikka jo sana ydinase kuulostaa suuren tuhon aiheuttajalta, ei asia välttämättä aina ole näin. Karkeasti ydinaseet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, eli strategiset yhdinaseet sekä taktiset ydinaseet ja molempia käytetään sodissa, tosin eri tavoin. Tällä kertaa tutkitaankin hieman näiden kahden eri ydinasetyypin eroja. Suomessa ei ole käyty ydinsotaa moniin vuosiin, mutta kun otetaan huomioon nykyinen epävakaa tilanne maailmalla, on hyvä tietää myös näistä sodankäyntikeinoista.

Strategiset ydinaseet

Tämän ydinaseen nimi juontuu siitä, että niiden avulla pyritään tuhoamaan lähinnä sotavihollisen strategisia kohteita sodankäyntiin liittyen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset tukikohdat ja komentokeskukset, omat ydinaseet tai suuret kaupungitkin. Strategisilla ydinaseilla saadaan paljon enemmän tuhoa aikaan kuin taktisilla ydinaseilla ja niiden kantama sekä  räjähdysvoima ovat merkittävästi suurempia.

Strategisia aseita ei ole juuri käytetty viime vuosikymmeninä. Niiden tarkoitus onkin tätä nykyä toimia lähinnä peloitteena, sillä vastustaja ei uskalla käyttää omia ydinaseitaan kun tiedossa on vastapuolen mahdollisuus aiheuttaa liian suurta tuhoa itselle.

Taktiset ydinaseet

Toisin kuin strategiset ydinaseet, taktisilla ydinaseilla käydään sotaa eli niitä käytetään nimenomaan taistelukentällä sodan aikana. Koska taktisten ydinaseiden teho on huomattavasti pienempi, niillä pelkästään ei voi käydä täyttä ydinsotaa, tosin niiden käyttö voi mahdollisesti eskaloitua suureksikin ydinsodaksi. Tähän ydinaselajiin eivät kuulu pelkästään ydinpommit ja -ohjukset, sillä mukaan lasketaan myös esimerkiksi maamiinat ja torpedot. Taktisilla ydinaseilla pyritään tuhoamaan lähinnä suuria maavoimia, maanalaisia bunkkereita tai vahvasti puolustettuja sota-alueita, missä tavalliset aseet eivät välttämättä tehoaisi. 

Ydinaseita ei ainakaan Euroopassa ole käytetty viime aikoina (koputtakaamme puuta), viimeksi ydinaseet olivat mediassa 2000-luvun alussa, kun Pohjois-Korea ilmoitti ydinaseistaan sekä mahdollisista kokeista, mikä aiheuttikin närää esimerkiksi YK:ssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *