america

Amerikka aseiden luvattu maa

Saamme lukea jartkuvasti uutisia siitä, kuinka Amerikassa tapahtuu erilaisia traagisia ase onnettomuuksia ja rikoksia. Kyseisen kaltaiset surulliset ja kauheat tapahtumat ovat vain lisääntyneet ja Amerikassa onkin puolesta ja vastaan leirit, jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen asiasta aselaista.

Amerikan aselaki vaihtelee eri osalvaltioittain, mutta maailmanlaajuisella mittarilla tarkasteltuna Amerikassa suhtaudutaan myönteisesti aseisiin ja itsensä sekä kodin puolustamiseen niillä. Monet asiaa puolustavat ovatkin perustelleet asiaa sillä, että kokevat turvallisuudentunteensa katoamista jos aselakia muutetaan tiukemmaksi.

Meistä Euroopassa kuulostaa omituiselle se tosiasia, että Amerikassa 18 vuotta täyttänyt voi halutessaan ostaa tuliaseen ja kantaa sitä mukanaan. Aseenkantolupaa varten useissa osavaltioissa käydään vain muutaman minuutin pituinen puhelin keskustelu, jossa kysellään aseen ostajalta esimerkiksi onko hänellä mielenterveysongelmia. Tämä tapahtuu siis näkemättä henkilöä!

Uskomattomalle kuulostaa myös se, että Amerikassa on pelkästään yksityishenkilöillä yli 270 miljoonaa asetta. Nämä aseet ovat siis ihmisillä heidän kodeissaan ja heillä on kuten aiemmin jo mainittiin perustuslaillinen oikeus sen käyttöön esimerkiksi jos joku tunkeutuu heidän taloonsa tai tontilleen luvatta.

USA:ssa aseisiin on myös kuollut enemmän ihmisiä kuin kaikissa Yhdysvaltojen käymissä sodissa yhteensä, joten tässä puhutaan todella suurista määristä ihmishenkiä. Huolestuttavinta kehityksessä on se, että vuosi vuodelta Amerikkalaisten vastustus aseita kohtaan vähenee. Toinen todella huolestuttava seikka on se, että aina ampumavälikohtausten jälkeen aseiden myynti suorastaan ampaisee nousuun.

Vuoden 1968 tapahtuneen Martin Luther Kingin murhan jälkeen, Yhdysvalloissa on kuollut yhteensä 1,2 miljoonaa ihmistä ampuma aseisiin ja määrä on vain nousemaan päin.

Olisiko siis aika suojella Yhdysvaltain kansalaisia heiltä itseltään ja tiukentaa esihistoriallista aselakia todella rankalla kädellä!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *